Skip to main content

  +48 609 810 115      biuro@lasertec.pl

  • Labolatorium metalograficzne

Posiadamy własne laboratorium metalograficzne, w którym wykonujemy badania metalograficzne niszczące i nieniszczące. Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesne przyrządy badawczo-pomiarowe zapewniające przeprowadzenie badań materiału na próbkach i bezpośrednio na wyrobach u klienta.

Badania nieniszczące

Pomiary twardości - prowadzone za pomocą przenośnego przyrządu na odpowiednio przygotowanej powierzchni. Pomiary można  wykonywać  na wyrobach i półwyrobach hutniczych oraz na elementach maszyn i urządzeń w celu oceny jakości obróbki cieplnej, stanu materiału lub poprawności przeprowadzonego procesu technologicznego.

Badania penetracyjne - pozwalające wykryć nieciągłości, pęknięcia oraz mikropęknięcia materiału. Badany obiekt może być wykonany z materiału ferromagnetycznego, nieferromagnetycznego lub niemetalu. Za pomocą tego badania można też kontrolować szczelność układu.

Badania niszczące

  • Badania makroskopowe – polegają na oględzinach próbki wytrawionej lub niewytrawionej okiem nieuzbrojonym, bądź przy kilkukrotnym powiększeniu (max. 30x), celem wykrycia niezgodności na przekroju złącza spawanego tj. – brak przetopu, pęknięcia, przyklejenia, pory.
  • Pomiary mikrotwardości – wykonywane są za pomocą twardościomierza stacjonarnego przeznaczonego do pomiaru metodą Vickersa (w tej metodzie zastosowany jest wgłębnik wykonany z diamentowego foremnego ostrosłupa czworokątnego o ścianach pod kątem 136 stopni) Pomiary wykonywane są na specjalnie przygotowanych próbkach.
  • Badanie rozkładów twardości spoin.
  • Wyznaczanie głębokości warstw utwardzanych.

Szukasz wykonawcy tej usługi? Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę!