SPAWANIE HYBRYDOWE

Oferujemy wysokiej jakości usługi spawania hybrydowego.

W oparciu o naszą technologię, tworzymy zrobotyzowane stanowiska do procesów laserowych.

Chętnie doradzimy Państwu w zakresie technologii łączenia z wykorzystaniem spawania hybrydowego.


Technologia i proces

Metoda spawania hybrydowego łączy zalety metody spawania laserowego oraz metody GMA. Wiązka lasera zapewnia uzyskanie głębokiego wtopienia przy niskiej energii liniowej, natomiast zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA zapewnia wypełnienie szczeliny rowka spawalniczego.

Proces spawania hybrydowego pozwala na kilkukrotne zredukowanie liczby ściegów koniecznych do wykonania złącza w stosunku do metod tradycyjnych. Dodatkowo dzięki niskiej energii liniowej eliminowane są odkształcenia oraz naprężenia spawalnicze.

Główną zaletą w porównaniu do metody spawania laserowego jest zmniejszenie wrażliwości na dopasowanie elementów, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem materiałów do spawania. Zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA pozwala na wpływanie za pomocą spoiwa na własności metalurgiczne złącza, wykonywanie spoin pachwinowych oraz napoin. Niższa szybkość chłodzenia w porównaniu do spawania laserowego powoduje obniżenie twardości spoin. Spoiny wykonane metodą spawania hybrydowego cechują się wysoką jakością, na rysunku powyżej przedstawiono przekrój spoin wykonanych poszczególnymi metodami.


Wybrane materiały, które spawamy laserowo

Metoda spawania hybrydowego znajduje zastosowanie głównie do łączenia blach doczołowo w zakresie grubości od 2 do 16 mm (przy większych grubościach w kilku przejściach), spawania rur oraz wykonywania spoin pachwinowych (w kilku przejściach) dla szerokiej gamy materiałów:

 • stali stopowych i wysokostopowych,
 • aluminium i jego stopów,
 • stopów Ni-Cr.

Zalety spawania hybrydowego
 • Duże głębokości wtopienia - w pojedynczym ściegu proces spawania hybrydowego pozwala osiągnąć rezultat, który zwykle wymaga wielowarstwowego spawania metodami łukowymi
 • Wysoka wydajność procesu - wykorzystując lasery wysokiej mocy, można spawać stal do grubości 20 mm za jednym przejściem
 • Zwiększona tolerancja przygotowania brzegów łączonych elementów
 • Brak lub znaczne ograniczenie konieczności stosowania ukosowania brzegów elementów łączonych
 • Wiązka lasera pozwalana na wykonanie głębokich i wąskich spoin przy niskiej energii liniowej, dzięki czemu w dużym stopniu zmniejsza odkształcenia i naprężenia spawalnicze występujące przy wykorzystaniu tradycyjnych metod
 • Wysokie prędkości spawania
 • Zwiększona stabilność procesu spawania
 • Możliwość robotyzacji i automatyzacji

Galeria