SPAWANIE HYBRYDOWE

Oferujemy wysokiej jakości usługi spawania hybrydowego.
W oparciu o naszą technologię, tworzymy zrobotyzowane stanowiska do procesów laserowych.

Technologia i proces

Metoda spawania hybrydowego łączy zalety metody spawania laserowego oraz metody GMA. Wiązka lasera zapewnia uzyskanie głębokiego wtopienia przy niskiej energii liniowej, natomiast zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA zapewnia wypełnienie szczeliny rowka spawalniczego.

Proces spawania hybrydowego pozwala na kilkukrotne zredukowanie liczby ściegów koniecznych do wykonania złącza w stosunku do metod tradycyjnych. Dodatkowo dzięki niskiej energii liniowej eliminowane są odkształcenia oraz naprężenia spawalnicze.

Główną zaletą w porównaniu do metody spawania laserowego jest zmniejszenie wrażliwości na dopasowanie elementów, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem materiałów do spawania. Zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA pozwala na wpływanie za pomocą spoiwa na własności metalurgiczne złącza, wykonywanie spoin pachwinowych oraz napoin. Niższa szybkość chłodzenia w porównaniu do spawania laserowego powoduje obniżenie twardości spoin. Spoiny wykonane metodą spawania hybrydowego cechują się wysoką jakością, na rysunku powyżej przedstawiono przekrój spoin wykonanych poszczególnymi metodami.


Materiały

Metoda spawania hybrydowego znajduje zastosowanie głównie do łączenia blach doczołowo w zakresie grubości od 2 do 16 mm (przy większych grubościach w kilku przejściach), spawania rur oraz wykonywania spoin pachwinowych (w kilku przejściach) dla szerokiej gamy materiałów:

 • stali stopowych i wysokostopowych,
 • aluminium i jego stopów,
 • stopów Ni-Cr,
 • blach karoseryjnych (oraz innych powlekanych).

Głównymi sektorami przemysłu, w których intensywnie rozwijana jest technika spawania hybrydowego są przemysł motoryzacyjny, stoczniowy oraz przy tworzeniu rurociągów.


Zalety spawania hybrydowego
 • Wąska strefa wpływu ciepła
 • W pojedynczym ściegu proces spawania hybrydowego pozwala osiągnąć rezultat, który zwykle wymaga wielowarstwowego spawania metodami łukowymi
 • Wysokawydajność procesu
 • Wykorzystując lasery wysokiej mocy, można spawać stal do grubości 20 mm za jednym przejściem
 • Brak lub znaczne ograniczenie konieczności stosowania ukosowania brzegów elementów łączonych
 • Wiązka lasera pozwalana na wykonanie głębokich i wąskich spoin przy niskiej energii liniowej, dzięki czemu w dużym stopniu zmniejsza odkształcenia i naprężenia spawalnicze występujące przy wykorzystaniu tradycyjnych metod
 • Możliwość robotyzacji i automatyzacji

Galeria

Czy możemy Państwu w czymś jeszcze pomóc ?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.