DOTACJE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020 LaerTec S.A. realizuje projekt

pn.: System MACS – monitorowanie spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


Opis i cel projektu:

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym rozwiązaniem usprawniającym proces obróbki materiałów za pomocą technologii laserowych. Innowacyjne rozwiązanie będzie wykorzystywało technologie IT w celu zautomatyzowania procesu, co wpłynie na zmniejszenie kosztu ludzkiego, czasu oraz na zwiększenie precyzji i jakości wykonania obrabianego elementu.

 

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie ulepszenie procesu usługi spawania, hartowania, napawania laserowego oraz spawania hybrydowego. Wprowadzana innowacja usprawni proces usługi w zakresie oszczędności czasu, automatyzację procesu oraz zwiększenie dokładności wykonywanych obróbek. Zmniejszy ona koszty ludzkie jak i koszty przeprowadzenia procesu obróbki materiału za pomocą robotów laserowych.

System monitorowania będzie posiadał funkcjonalności niemające zastosowania w obecnych rozwiązaniach występujących na rynku w branży obróbki materiałów za pomocą technologii laserowych. W procesie produkcji będzie wykorzystane autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy oraz posiadane przez niego know-how polegające na zastosowaniu technologii umożliwiającej korektę oraz śledzenie pracy głowicy laserowej w czasie rzeczywistym.

 

Wartość projektu: 778 371,24 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 531 886,99 zł