Skip to main content

  +48 609 810 115      biuro@lasertec.pl

  • Firma

    Dotacje

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014 – 2020 LaerTec S.A. realizuje projekt

pn.: "System MACS – monitorowanie spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym."

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Opis i cel projektu:

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym rozwiązaniem usprawniającym proces obróbki materiałów za pomocą technologii laserowych. Innowacyjne rozwiązanie będzie wykorzystywało technologie IT w celu zautomatyzowania procesu, co wpłynie na zmniejszenie kosztu ludzkiego, czasu oraz na zwiększenie precyzji i jakości wykonania obrabianego elementu.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie ulepszenie procesu usługi spawania, hartowania, napawania laserowego oraz spawania hybrydowego. Wprowadzana innowacja usprawni proces usługi w zakresie oszczędności czasu, automatyzację procesu oraz zwiększenie dokładności wykonywanych obróbek. Zmniejszy ona koszty ludzkie jak i koszty przeprowadzenia procesu obróbki materiału za pomocą robotów laserowych.

System monitorowania będzie posiadał funkcjonalności niemające zastosowania w obecnych rozwiązaniach występujących na rynku w branży obróbki materiałów za pomocą technologii laserowych. W procesie produkcji będzie wykorzystane autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy oraz posiadane przez niego know-how polegające na zastosowaniu technologii umożliwiającej korektę oraz śledzenie pracy głowicy laserowej w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 778 371,24 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 531 886,99 zł

Przedsiębiorstwo LaserTec zrealizowało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) projekt badawczo-rozwojowy o nazwie „System MACS - monitorowanie spawania i hartowania laserowego w czasie rzeczywistym”, nr projektu WND-RPSL.01.02.00-24-0894/17-007.

W trakcie trwania Projektu opracowano autorską technologię przeznaczoną do poprawy jakości, dokładności i powtarzalności procesów laserowego spawania i hartowania z wykorzystaniem elementów optycznych (kamery) współpracujących ze zrobotyzowaną stacją produkcyjną przy użyciu dedykowanych rozwiązań programowych.

Zastosowana koncepcja pozwala na zespolenie informacji o położeniu głowicy procesowej w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio z niej z danymi przestrzennymi o położeniu obrabianego elementu, co umożliwiło osiągnięcie zadowalających rezultatów nawet na bardzo dużych obiektach poddawanych laserowym procesom produkcyjnym.

Łatwość implementowania oraz modułowa budowa, a także możliwość swobodnej edycji kodu źródłowego systemu pozwala na dostosowanie technologii MACS do licznych aplikacji produkcyjnych.

Firma LaserTec, ze względu na profil prowadzonej działalności, stała się beneficjentem stosowania Systemu zarówno jako użytkownik końcowy (implementując je w swoich procesach produkcyjnych) jak i pośredni (integrując systemy wizyjne w projektowanych stanowiskach laserowych). W pierwszym przypadku możliwe jest uzyskanie większej efektywności i ograniczenie ryzyka powstania błędnego wyrobu, przez co oferta udostępniania technologii laserowych LaserTec staje się bardziej konkurencyjna. W drugim przypadku powyższe walory przenoszone są na produkowane przez LaserTec stanowiska produkcyjne. Dzięki temu klient otrzymuje dedykowaną maszynę, która w jak najwyższym stopniu odzwierciedla jego oczekiwania.

Aby otrzymać więcej informacji dotyczących Systemu MACS i możliwości zastosowania go w konkretnych aplikacjach produkcyjnych zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Możliwe jest również uzyskanie dostępu do przedmiotowego Systemu.