OFERTA

SPAWANIE HYBRYDOWE

Oferta >> Usługi >> Spawanie hybrydowe

Proces spawania hybrydowego :

Metoda spawania hybrydowego łączy zalety metody spawania laserowego oraz metody GMA. Wiązka lasera zapewnia uzyskanie głębokiego wtopienia przy niskiej energii liniowej, natomiast zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA zapewnia wypełnienie szczeliny rowka spawalniczego.


Zalety :

Do najważniejszych zalet metody należą:

  • zwiększona szybkość spawania w stosunku do spawania laserowego nawet do 50% przy zachowaniu wąskiej i głębokiej spoiny,
  • towarzyszący łuk spawalniczy umożliwia zastosowanie źródeł laserowych o obniżonej mocy w stosunku do spawania laserowego dla określonej grubości blach,
  • zwiększona tolerancja przygotowania brzegów łączonych elementów,
  • zwiększona stabilność procesu spawania,
  • zmniejszenie odkształceń.

Schemat procesu :

Proces spawania hybrydowego pozwala na kilkukrotne zredukowanie liczby ściegów koniecznych do wykonania złącza w stosunku do metod tradycyjnych. Dodatkowo dzięki niskiej energii liniowej eliminowane są odkształcenia oraz naprężenia spawalnicze.

Główną zaletą w porównaniu do metody spawania laserowego jest zmniejszenie wrażliwości na dopasowanie elementów, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem materiałów do spawania. Zastosowanie drutu elektrodowego metody GMA pozwala na wpływanie za pomocą spoiwa na własności metalurgiczne złącza, wykonywanie spoin pachwinowych oraz napoin. Niższa szybkość chłodzenia w porównaniu do spawania laserowego powoduje obniżenie twardości spoin. Spoiny wykonane metodą spawania hybrydowego cechują się wysoką jakością, na rysunku powyżej przedstawiono przekrój spoin wykonanych poszczególnymi metodami.

Metoda spawania hybrydowego znajduje zastosowanie głównie do łączenia blach doczołowo w zakresie grubości od 2 do 16 mm (przy większych grubościach w kilku przejściach), spawania rur oraz wykonywania spoin pachwinowych (w kilku przejściach) dla szerokiej gamy materiałów:

  • stali stopowych i wysokostopowych,
  • aluminium i jego stopów,
  • stopów Ni-Cr,
  • blach karoseryjnych (oraz innych powlekanych).

Głównymi sektorami przemysłu, w których intensywnie rozwijana jest technika spawania hybrydowego są przemysł motoryzacyjny, stoczniowy oraz przy tworzeniu rurociągów.


Galeria

Czy możemy Państwu w czymś jeszcze pomóc ?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.