LASEROVÉ NAVAŘOVÁNÍ

Technologie a proces

Laserové navařování spočívá v natavování materiálů ve formě prášků nebo drátu energií laserového paprsku v plynovém štítu za současného natavování kovu podloží. Materiál v oblasti navařování se taví s velmi vysokou rychlostí, v důsledku čehož se na povrchu natavovaného prvku vytváří velmi tenká vrstva kapalného materiálu. Současně se důkladně roztaví s nataveným kovem podloží ve velmi malé hloubce, co vede k vysoce kvalitnímu metalurgickému spojení deponované vrstvy s podložím. Navaření je zahříváno a tuhne v ochranném štítu inertního plynu rychlostí řádově 106stupňůC/s. Tím je zajištěna velmi vysoká metalurgická čistota a velmi jemná drobnozrnná struktura navařeného kovu. Větší je také tvrdost navaření deponovaných pomocí laseru než tvrdost dosažená jinými metodami při stejném chemickým složením navaření. S ohledem na velmi vysokou hustotu výkonu laserového paprsku je tepelný účinek na navařovaný prvek velmi omezen, což vede k nízkému pnutí a drobným deformacím vzniklým svařováním.

Možnost řídit s velkou přesností hloubku natavení kovu podloží zajišťuje, že jeho podíl ve sváru může být velmi malý, od cca 3-5% do 10%. To je zvláště důležité při navařování přídavného materiálu ve formě prášku nebo sintrované (neboli spékané) práškové pásky. Chemické složení laserového navaření obvykle již v první vrstvě se významně neliší od chemického složení přídavného materiálu (přísady). To znamená, že již v první vrstvě je možné dosáhnout požadovaných operačních vlastností sváru, a přebytek na obrábění nepřesahuje 0,1-0,3 mm. V závislosti na použité technologii (druhu zařízení, tvaru přídavného materiálu) je možné provedení v jednom přechodu sváru 0,1-5 mm a šíře 5-20 mm při přímé dráze laserové hlavy.


Můžeme Vám v něčem ještě pomoci?

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky a pochybnosti.