HYBRIDNÍ SVAŘOVÁNÍ

Technologie a proces

Metoda hybridního svařování spojuje výhody metody svařování laserem a metody GMA. Laserový paprsek zajišťuje hluboké pronikání při nízké lineární energii, zatímco použití drátu elektrody metody GMA zajišťuje vyplnění štěrbiny svařovací drážky.

Proces hybridního svařování umožňuje několikanásobné snížení počtu stehů nezbytných pro vytvoření spoje ve srovnání s tradičními metodami. Navíc, díky nízké lineární energii, jsou eliminovány deformace a svařovací pnutí.

Hlavní předností, ve srovnání s metodou laserového svařování, je snížená citlivost na přizpůsobení prvků, co je spojeno s významným snížením nákladů na přípravu materiálů pro svařování. Použití elektrodového drátu metody GMA umožňuje pomocí pojiva ovlivňovat metalurgické vlastnosti svárového švu, provedení rohových švu a návarových svarů. Nižší rychlost chlazení ve srovnání se svařováním laserem způsobuje snížení tvrdosti svarů. Sváry provedené metodou hybridního svařování se vyznačují vysokou kvalitou, na obrázku shora byl znázorněn průřez svarů provedených jednotlivými metodami.


Materiály

Metoda hybridního svařování je používána zejména k čelnímu spojování plechů tloušťky od 2 do 16 mm (při větších tloušťkách v několika průchodech), svařování potrubí a provádění rohových svarů (v několika průchodech) pro širokou škálu materiálů:

  • slitinových a vysoce legovaných ocelí,
  • hliníku a jeho slitin,
  • slitin Ni-Cr,
  • karosářských plechů (jakož i jiných potahovaných).


Hlavní odvětví průmyslu, ve kterých se intenzivně rozvíjí technika hybridního svařování, jsou automobilový a loďařský průmysl, jakož i při stavbách potrubí.


Galerie

Můžeme Vám v něčem ještě pomoci?

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky a pochybnosti.