PRACOVIŠTĚ PRO ZROBOTIZOVANÉ LASEROVÉ PROCESY

Pracoviště

Laserové svařování
Hybridní svařování
Laserové navařování
Kalení laserem

Pracoviště pro zrobotizované laserové procesyje komplexním řešením pro všechny firmy, které chtějí v blízké budoucnosti zavést inovační laserové technologie do výrobních procesů,
za účelem zvýšení kvality a efektivnosti, a s tím spojené, efektivity výroby.


Hlavní výhody používání laserových technologií:

 • zkrácení doby procesu,
 • zvýšení estetiky procesu,
 • snížení nákladů na přípravu výroby,
 • snížení výrobních nákladů,
 • snížení nebo odstranění povýrobních nákladů,
 • snížení dodatečných materiálových nákladů na výrobu,
 • snížení spotřeby elektrické energie,
 • snížení zapojení lidských zdrojů do výroby,
 • zvýšení bezpečnosti práce,
 • záruka plné opakovatelnosti výroby.

Charakteristika

Standardní pracoviště o celkových rozměrech 6,5 x 5,1 m je vybaveno:

 • buňkou o rozměrech 3,0 x 2,7 m vyrobené z vysoce odolných a bezpečných materiálů
 • pracovním prostorem vyplývajícím z poloměru dosahu robota omezeným stěnami buňky
 • laser s výkonem 2 - 4 kW (v závislosti na technologii)
 • optické vlákno přenášející laserový paprsek na procesní hlavu
 • procesní hlava pro svařování, kalení nebo navařování
 • šestiosý robot s ovládacím panelem
 • dvoupolohové polohovadlo umožňující nakládání a vykládání součástí během procesu, připravený pro montáž procesových úchytů
 • plně funkční větrání zajišťující komfort práce
 • bezpečnostní systémy pro ochranu operátora
 • centrální řídící jednotka, která řídí celé pracoviště
 • zvláštní dveře pro operátora procesů
 • snadný přístup ke všem komponentům pracoviště
 • nárazníky, zajišťující pracoviště před poškozením manipu-lačními zařízeními
 • výrobek má značku CE. Fotogalerie

Můžeme Vám v něčem ještě pomoci?

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky a pochybnosti.