KALENÍ LASEREM

Technologie a proces

Technologie kalení laserem umožňuje zpracování dříve karburovaných nebo nitridovaných materiálů. Tímto procesem získáváme jemnější krystalickou mřížku ve srovnání s kalením
v peci a indukčním kalením.

Při laserovém kalení, laserový paprsek ohřívá vnější vrstvy obráběného materiálu. Vzniká teplotní rozdíl mezi teplotou povrchu (maximální teplotou) a teplotou jádra. Povrch materiálu je zahříván na teplotu austenitické proměny s rychlostí přibližně 730°C za vteřinu, přičemž tento proces je kontrolován až do teploty tání. Po dosažení cílové teploty se laserový paprsek přesune na další obráběný fragment povrchu. Vlivem vysoké teploty dochází v materiálu k austenitické přeměně. Povrch, na který přestává padat laserový paprsek, se spontánně ochlazuje. Díky rychlému ochlazování se struktura materiálu již nevrací do své původní podoby a vytváří se velmi tvrdá martenzitická struktura.

Získávané tvrdosti odpovídají horní hranici tvrdosti martenzitické proměny, přičemž hloubka kalení závisí na druhu materiálu, a v praxi není větší než 2 mm. Aplikace laserového kalení umožňuje obrábění dílů, které dosud nemohly být podrobeny kalení jinými způsoby. To vytváří nové možnosti konstrukce a rozvoje.

Metoda je šetrná k životnímu prostředí a nevyžaduje použití pomocných procesů, jakož i použití chladících médií (vody nebo oleje). Další výhodou této metody je energetická úspornost, rychlost a skutečnost, že kalené detaily jsou téměř okamžitě k dispozici pro další výrobní proces.


Materiály
  • nástrojařská ocel pro práci za studena (NC6, NC10, NC11)
  • nástrojařská ocel pro práci za tepla (WLV, WCLV, WNLV)
  • ocel na formy na plasty (1.2311, 1.2312, 1.2738, 1.2316)
  • ocel pro tepelné zušlechťování (C45, C55, C60, 40H, 40HM, 38HMJ)ocel pro karburování (16HG, 20HG)
  • konstrukční ocel
  • litá ocel
  • litina a odlitky modifikované a sféroidní litiny

Můžeme Vám v něčem ještě pomoci?

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky a pochybnosti.